Kroonboszanger


foto: Rene van Rossum
Foto: Rene van Rossum

Vanochtend vond Casper Zuyderduyn een Kroonboszanger in de groenstrook langs de Biltlaan/Zwarte Weg. De vogel die aanvankelijk als Grauwe Fitis en later als Noordse Boszanger werd gedetermineerd liet zich regelmatig, maar steeds kort zien.Het duurde daarom enige tijd totdat de determinatie rond was.

Foto: Rene van Rossum
Foto: Rene van Rossum

Enkele honderden vogelaars uit Nederland en belgie hebben de vogel naar geduldig wachten goed kunnen zien.

Dit betreft de vierde waarneming voor Europa (Na Duitsland (helgoland), Noordwegen en Finland) en dus de eerste voor Nederland!

De Kroonboszanger broedt in oostelijk Azie en overwinterd in o.a. Thailand. De ontdekking van deze vogel valt samen met een reeks aan ontdekkingen van oostelijke soorten in Europa (Siberische Lijster en Bruine Vliegenvanger in de U.K. en bijvoorbeeld een Petsjorapieper op Helgoland).

Foto: Menno van Duijn
Foto: Menno van Duijn

Tekst: Arnold Meijer