Vogeltrek barst los!


Vogelbewegingen zijn er eigenlijk altijd wel, maar de echte vogeltrek speelt zich af in het voor- en najaar. De afgelopen weken zijn er vanaf de zeetrektelpost voor Hotel Savoy al echt leuke waarnemingen gedaan. Zo vlogen er op 10 en 11 september enkele tientallen Noordse stormvogels, twee vaal stormvogeltjes, twee vorkstaartmeeuwen, een aantal grauwe pijlstormvogels en alle vier de jagersoorten langs, waaronder een werkelijk schitterende adult kleinste jager in volledig zomerkleed.

Zoetjesaan wordt er ook weer wat aan landtrek gedaan en zondag 16 september werd de eerste zeldzame soort van het seizoen al waargenomen: een duinpieper vloog over de Puinhoop!

Afgelopen weekend was het echt raak. Zowel op zaterdag als op zondag passeerden duizenden trekvogels de telpost, waaronder ook enkele zeldzaamheden en schaarse soorten als grote pieper, ijsgors, velduil, smelleken en grote zilverreiger. Een magnifieke ervaring!

De verrichtingen van de trektelteams, die overigens in wisselende samenstelling aanwezig zijn, zijn te volgen op www.trektellen.nl.