Mogelijk broedgeval van grote gele kwikstaart


Op 8 juni 2007 meldde Peter Spierenburg voor het eerst een paartje grote gele kwikstaart bij de Biltlaanbrug. Het mannetje werd zelfs betrapt met nestmateriaal in de snavel en was duidelijk op zoek naar potentiële nestholtes. Groot nieuws, want broedgevallen van grote gele kwikstaarten zijn in Zuid-Holland buitengewoon schaars. Op 22, 23 en 27 juni werden de vogels weer enkele malen waargenomen. Helaas worden er rond de brug baggerwerkzaamheden uitgevoerd. We hopen dat deze een eventuele broedpoging niet zullen verstoren.