Samenwerking met Waarneming.nl


De samenwerking met Waarneming.nl is een feit. Vanaf heden kunt u via deze site waarnemingen invoeren welke direct in de database van Waarneming.nl terecht komen. Tevens kunt u hier de ingevoerde waarnemingen bekijken.

Ga naar het menu item “Waarnemingen” en klik vervolgens op “Waarneming.nl”

De Waarneming.nl schermen zijn zoveel mogelijk in de huisstijl van Birdclubkatwijk gebracht en daarbij zijn de schermen geintegreerd in de Birdclubkatwijk site. U kunt dus uw eigen vertrouwde website blijven gebruiken voor het invoeren en bekijken van de waarnemingen.

Het invoeren van de speciale broedvogelsoorten gebeurt dit jaar nog op de gebruikelijk manier via de oude Birdclubkatwijk invoerschermen. Ook kunt u via de menu opties: Vogels, Zoogdieren, Dagvlinders, Nachtvlinders, Libellen en Juffers de oude waarnemingen blijven raadplegen. Nieuwe waarnemingen  komen dus zoals gezegd in de database van Waarneming.nl terecht.

Veel succes met de nieuwe functionaliteit!