Katwijk, de plek voor dwerggorzen!


De afgelopen tijd was er nog wat lichte ongerustheid over het lot van “onze dwerggors”. Hij leek enkele dagen onvindbaar te zijn op zijn vaste stek: de voormalige tuinderij en de aangrenzende volkstuintjes in het gebied ’s-Gravendijck. Gelukkig bleek de vogel na enkele dagen van afwezigheid toch weer gewoon present te zijn.

Foto Luuk Punt
Foto: Luuk Punt

Zaterdag 10 februari jl. bleken er opeens twee dwerggorzen op het inmiddels beroemde braakliggend terreintje te foerageren! Katwijk blijkt, na de drie zingende exemplaren in 1990 (31-3 t/m 14-4) bij het Zwarte Pad, de twee overwinterende vogels in 1995-1996 (1 exemplaren 18-12 t/m 17-3, twee exemplaren van 19-12 t/m 10-1) in de Zanderij en de vogel die eind februari 2006 bij ’s-Gravendijck op dook en daar tot 16 april bleef, een van de beste plekken van Nederland te zijn om deze soort te kunnen bewonderen.

Foto Rene van Rossum
Foto: Rene van Rossum