Broedvogelinventarisaties 2007


In de laatste Duinstag heeft u kunnen lezen over een aantal broedvogelsoorten die we in 2007 voor de KRV-gemeenten in kaart willen brengen (Duinstag 3, 2006). Via de reguliere waarnemingenrubriek zijn er al een aantal Boomkruipers binnengekomen. Vanaf heden is het de bedoeling om waarnemingen die op territoriumgedrag – zoals zang, nestmateriaal, voer en jongen – duiden in te voeren in een apart waarnemingenbestand. U kunt deze op de website vinden in het menu “waarnemingen/ waarnemingen broedvogels 2007 toevoegen”. Het is van belang dat de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt. Het veld “exacte plaatsaanduiding” is daarom verplicht.

Voor de volledigheid volgen hieronder nogmaals de 5 soorten.
Spotvogel  (15 mei – 15 juli)
Braamsluiper  (1 mei – 30 juni)
Zwartkop  (20 april – 20juli)
Tuinfluiter  (1 mei – 20 juli)
Boomkruiper  (1februari – 20 juni)

De vermelde data geven per soort de datumgrenzen (conform richtlijnen SOVON) weer. Buiten deze periode is het doorgeven van waarnemingen niet meer nodig.

Tevens zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de inventarisatie van het Ridderpark en het Duinpark.

Voor meer informatie: Casper Zuyderduyn  casper@birdclubkatwijk.nl