Gevlekte glanslibel in Lentevreugd


Foto Casper Zuyderduyn

Zaterdag 8 juli liep ik mijn libellenroute op Lentevreugd. Tien jaar geleden was dit allemaal nog bollenland, maar inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot een zeer interessant gebied voor libellen. Er lopen een aantal duinbeekjes door en met name de westrand, dat grenst aan de binnenduinrand, is erg interessant door de sterke kwel die hier optreedt. O.a. Tengere grasjuffer, Bruine winterjuffer, Vroege glazenmaker, Zwervende heidelibel en Zwervende pantserjuffer vliegen hier. Ik was erg verrast toen ik vandaag een glanslibel langs de bosrand zag vliegen. Geen enkele soort is bekend uit de omgeving van Katwijk. Al gauw dacht ik aan Gevlekte glanslibel, gezien het typische gedrag voor deze soort; langdurig laag patrouillerend langs een bosrand.

Foto Casper Zuyderduyn

Na enige moeite zag ik ook de gele driehoekjes aan de zijkanten van de segmenten. Na enige tijd dacht ik er zelfs even twee te hebben en ben nog wat verder gelopen. Ik vond er uiteindelijk drie. Het gaat dus mogelijk om een nieuwe populatie ver van het bekende verspreidingsgebied in Nederland. Tot nu toe waren er alleen een klein aantal populaties bekend in Zuidoost-Brabant Midden-Limburg en de Weerribben.

Foto’s en Tekst: Casper Zuyderduyn