Populatie Vuurjuffers


Afgelopen week ontdekte Eus v.d. Burg een populatie vuurjuffers op Lentevreugd. Deze soort werd in voorgaande jaren al regelmatig als zwerver in Katwijk e.o. aangetroffen, maar voortplanting werd nog niet eerder vastgesteld. Bovenstaand mannetje was een uit de vele tientallen exemplaren die daar op 9 mei jl. rondvlogen. Verder had ik op die dag 2 tengere grasjuffers, 1 mannetje Platbuik, ca. 10 viervlekken en vele variabele waterjuffers.

Tekst en foto: Casper Zuyderduyn