Het is weer zover: najaar!… nou ja bijna dan.


Het is erg rustig op vogelgebied in en om Katwijk. Veel vogelaars zoeken dan naar alternatieven zoals nachtvlinders en dagvlinders. De nachtvlindernacht was een groot succes en er worden nog steeds leuke waarnemingen gedaan van o.a.Pauwoogpijlstaarten.

Kleine karekiet

Maar nu komen er al leukere berichten door en kan zelfs gezegd worden dat de trek al stiekem op gang is gekomen. Op verschillende trektelposten zijn al echte trekkers waargenomen. Over zee zijn al langsvliegende onvolwassen Kleine Jagers waargenomen zie www.trektellen.nl. En ook rond de Puinhoop zijn al weer leuke dingen te zien (zie foto’s).

Maar ook over land gaat het al beginnen Sijzen en Kruisbekken trekken of zwerven al over. Zie sightings en mededelingen op Meet&Greet.
Wakker worden dus, want de trek begint vaak eerder dan je denkt en er kunnen zo maar leuke soorten opduiken vooral de steltlopers komen vaak al vroeg door. En wie weet zitten de grote aantallen Porseleinhoentjes van vorig jaar ook al weer op Lentevreugd…